neděle 23. února 2014

Černý, vzdělaný a světlejší


Myslíte si, že vzdělanější černoši mají světlejší barvu pleti? A bez ohledu na to, jak tomu je ve skutečnosti – myslíte si, že byste si vzdělaného černocha pamatovali jako méně černého, než ve skutečnosti byl? Avi Ben-Zeeva ze San Franciské státní univerzity a jeho kolegy napadlo, že možná ano a rozhodli se tuto hypotézu experimentálně ověřit.

Skupina studentů si nejdříve měla v průběhu 30 sekund zapamatovat černošský obličej. V následující úloze byly studentům postupně prezentovány různé verze tohoto obličeje – celkem se jednalo o tři tmavší a tři světlejší verze plus původní obličej (viz obrázek, původní obličej je označen jako „Target“) – a studenti měli u každého rozhodnout, zda se jedná o originál. Celkově posoudili 28 obrázků (sedm verzí, každá zobrazena čtyřikrát v náhodném pořadí) a jejich průměrná úspěšnost byla kolem 70%.
 

Na tom by nebylo nic zvlášť zajímavého: úkol jednoduše nebyl příliš obtížný a účastníci ho většinou vyřešili správně. Výzkumníky ale ve skutečnosti správné řešení vůbec nezajímalo. Na začátku studie, těsně před tím, než si měli studenti zapamatovat obličej, jim všem bylo na krátký okamžik (33 ms) na obrazovce zobrazeno jedno ze tří slov: vzdělaný, nevzdělaný nebo atletický. Čas zobrazení byl příliš krátký na to, aby si lidé byli vědomi, co je na obrazovce napsáno, nicméně na podvědomé úrovni slovo vnímali a dle výzkumníků si jeho význam spojili s mužem, jehož obličej viděli vzápětí. Díky tomu se Avi Ben-Zeev a jeho tým mohli podívat, zda lidé, kteří měli obličej asociován se slovem „vzdělaný“ dělali jiné chyby než lidé, kteří si ho asociovali se slovy „nevzdělaný“ nebo „atletický“. Očekávali přitom, že představa vzdělaného černocha je v protikladu k obvyklému stereotypu, díky čemuž bude vzpomínka účastníků ve skupině se slovem „vzdělaný“ zkreslena směrem k světlejší barvě pleti. Což se následně projeví tím, že lidé v této skupině si budou častěji plést s originálem právě světlejší verze obrázku.

A studenti opravdu v souladu s očekáváním odlišné chyby dělali: ti ve skupině „vzdělaný“ označili jako originál relativně častěji některou ze světlejších verzí než studenti ve zbývajících skupinách. Tmavší verze chybně označovali studenti ze všech skupin přibližně stejně často.

Protože rozdíly nebyly nijak závratné, výzkumníci zorganizovali ještě jeden experiment, ve kterém se pokusili výsledky zopakovat. Navíc chtěli vyloučit možnost, že zjištěný rozdíl byl způsoben pouze obecnou asociací „vzdělání“ a „světla“ (např. jako ve slovech „osvícenectví“ nebo „vysvětlit“) a ne specifickou sociálně-stereotypní představou „vzdělaného černocha“ jako méně černého.  

Druhý experiment se podobal prvnímu, pouze s tím rozdílem, že slovo „atletický“ bylo vypuštěno (odpovědi studentů v této skupině v první studii se nijak nelišily od skupiny se slovem „nevzdělaný“, čímž byla vyloučena možnost, že světlejší barva pleti bude spojena se slovy s pozitivní valencí) a k obrázku obličeje byl přidán obrázek lišky a „greebla“ (greeble je počítačově generovaný 3D objekt s rysy, díky kterým je lidmi vnímán podobně jako obličeje). Průběh studie byl identický, pouze teď si účastníci museli zapamatovat až tři různé obrázky najednou a správně je identifikovat mezi jejich tmavšími a světlejšími verzemi, jež jim byly postupně prezentovány.

U lišky a greebla se relativní četnost chyb mezi skupinami se slovem „vzdělaný“ a se slovem „nevzdělaný“ nelišila ani pro tmavší, ani pro světlejší verze. U mužského obličeje ale účastníci s navozenou představou vzdělaného černocha výrazně častěji než lidé z druhé skupiny označovali světlejší obrázky jako ty původní. Pro tmavší verze obličejů mezi skupinami rozdíl nebyl.

Tím se nejen povedlo potvrdit výsledky první studie, ale zároveň i ukázat, že rozdíl nezpůsobuje samotné slovo „vzdělaný“, ale pouze jeho kombinace s černošským obličejem. Tak vzniká obraz vzdělaného černocha odporující zažitému stereotypu, což vede k zesvětlení jeho pleti ve vzpomínkách účastníků.

Výsledky studie jsou zajímavé zejména jako demonstrace mechanismu, podporujícího udržování rasových i jiných předsudků. Vzpomínky na osobu, jež neodpovídala stereotypní představě o své skupině, jsou zkresleny tak, že se osoba zdá být pro svoji skupinu méně reprezentativní. Tím dochází k oddělení potenciálně korigující zkušenosti a udržení předsudků  – například: tento černoch je vzdělaný, ale jeho pleť je vlastně celkem světlá, tudíž není jako „typičtí“ černoši, ti jsou nevzdělaní.

-- Marek Vranka

Ben-Zeev, A., Dennehy, T. C., Goodrich, R. I., Kolarik, B. S., & Geisler, M. W. (2014). When an “Educated” Black Man Becomes Lighter in the Mind’s Eye: Evidence for a Skin Tone Memory Bias. SAGE Open, 4(1), 2158244013516770. [pdf / abstrakt]

Žádné komentáře:

Okomentovat