neděle 27. listopadu 2011

Velká ruka bolí méně

Vnímání různými smysly je výrazně provázáno. Například to, co interpretujeme jako chuť jídla, nevnímáme pouze jazykem a přilehlými oblastmi, na nichž můžeme nalézt chuťové receptory. Na chuť má vliv také vůně potravy, její textura nebo dokonce i zvuk, který jídlo při konzumaci vydává. S bolestí je tomu podobně. V 
předchozí studii
se tak ukázalo, že pocit bolesti může být zmírněn, když je část těla, na kterou působí bolestivý stimul, zároveň sledována. Skupina vědců se rozhodla tento poznatek dále prozkoumat a v navazující studii se zabývala vlivem velikosti stimulované oblasti.
Bolest byla u pokusných osob vyvolána pomocí termody umístěné na zápěstí. Termoda se postupně ohřívala z výchozích  32°C, dokud nezačala být jejíteplota vnímána jako bolestivá. V ten okamžik účastníci výzkumu proceduru zastavili. Polovina z nich mohla při pokusu svoji ruku pozorovat, druhá polovina nikoli. Velikost ruky byla pozměňována důmyslným trikem. Pokusné osoby totiž nepozorovaly při pokusu svoji levou stimulovanou ruku, ale pravou ruku přes zrcadlo. Velikost ruky pak mohla být pozměňována využitím vypouklého (konvexního) a vydutého (konkávního) zrcadla. Celé uspořádání lze vidět na úžasném obrázku zde:Panák vlevo na obrázku sleduje svoji ruku, jejíž velikost se liší podle použitého zrcadla. Ruka v zrcadle je přitom 2x zvětšená, normální nebo 2x zmenšená. Druhý panák má pravou ruku zakrytou, a tak v zrcadle svoji ruku vidět nemůže. Před samotnou stimulací termodou se pokusné osoby na toto experimentální uspořádání adaptovaly 10 minut, což mělo napomoci tomu, aby byl odraz v zrcadle vnímán jako levá ruka. To se opravdu v následném dotazníku u těch s nezakrytou rukou potvrdilo. Ruka v zrcadle byla vnímána jako skutečná levá ruka a podle použitého zrcadla se odpovídajícím způsobem lišil odhad její velikosti.
Jaký vliv měla manipulace na práh bolesti? Výsledky lze nalézt v grafu:Účastníci výzkumu sledující svoji ruku začali vnímat teplotu jako bolestivou později než ti s rukou zakrytou. Tím se potvrdilo, že pozorování části těla, která je bolestivě stimulována, snižuje vnímanou bolest. Novým objevem v tomto výzkumu bylo, že pokud je tato část větší, bolest je snížena ještě výrazněji. Zvětšení ruky tedy vedlo k zvýšení prahu bolesti. Naopak zmenšení ruky vedlo k zmírnění analgetického účinku, jež má pozorování bolestivé tělesné části.
Mechanismus, který za nalezeným efektem stojí, není zatím zřejmý. Autoři také uvádějí, že pozorovaný vliv vnímané velikosti těla na bolest nemusí být stejný u chronické bolesti. Ve skutečnosti dokonce předchozí studie naznačuje, že u chronické bolesti může být efekt opačný.
Pokud máte u doktora při odběru krve tendenci odvracet hlavu, příště si to rozmyslete. Jak ukazuje popsaný výzkum, nejen že může být dobré paži při odběru pozorovat, ještě lepší může být si na to vzít lupu.
-- Štěpán
Mancini, F., Longo, M. R., Kammers, M. P. M., & Haggard, P. (2011). Visual Distortion of Body Size Modulates Pain Perception. Psychological Science, 22, 325-330. [pdf / abstrakt]

Žádné komentáře:

Okomentovat