středa 1. června 2011

Ruka v ohni spasí i největšího hříšníka

Vzpomeňte si na nějakou situaci, při které jste udělali něco  v rozporu s dobrými mravy. Například na situaci, kdy jste lhali, podváděli, někomu ublížili nebo třeba nepomohli svému blízkému. Je možné, že při pouhém vzpomínání zažíváte pocit viny. Jak se ho zbavit? Máte různé alternativy. Můžete se například pokusit váš čin napravit, ublíženému se omluvit nebo můžete pro zmírnění pocitu viny trochu trpět. Poslední z možností se zabýval výzkum, který vyšel v březnovém čísle časopisu Psychological Science.

Autoři výzkumu sehnali 62 studentů a rozdělili je do tří skupin. První dvě skupiny nechali 10-15 minut popisovat situaci, kdy se chovali neeticky. Konkrétně se jednalo o situaci, kdy odmítli jiného člověka nebo ho vyloučili ze společnosti. Studenti z třetí skupiny (kontrolní) psali stejnou dobu o nějaké interakci s jinou osobou z předchozího dne. Následně všichni účastníci výzkumu vyplňovali krátký dotazník o prožívaných emocích. Jedna z otázek přitom měřila pocit viny. Jak autoři předpokládali, studenti ze skupin píšících o svém nemorálním chování zažívali pocity viny více než ti z kontrolní skupiny.


Po vyplnění dotazníku čekala některé studenty méně příjemná část experimentu. Studenti z kontrolní skupiny a z jedné ze zbývajících skupin měli ponořit ruku do kbelíku s vodou o teplotě lehce nad bodem mrazu a držet jí tam co nejdéle. Poslední skupina nemusela příliš trpět, protože voda v kbelíku měla v jejím případě příjemnou teplotu lidského těla. Všem pokusným osobám bylo řečeno, že tento úkol je zaměřen na jejich fyzické schopnosti. Aby tomu skupina s rukou v teplé vodě věřila, měla navíc za úkol přemisťovat kancelářské sponky z jedné krabice do druhé. Studenti by jistě dokázali držet ruku v teplé vodě dlouhou dobu, a tak byl jejich úkol omezen 90 vteřinami. Protože chtěli autoři výzkumem zjistit, jestli může bolest zmírnit pocit viny, dali účastníkům pokusu znovu dotazník týkající se prožívaných emocí. Nakonec je ještě nechali ohodnotit, nakolik byl úkol s rukou v kbelíku bolestivý, na škále od 0 (nebolí) do 5 (bolí nejvíce).
Abychom tedy experimentální proceduru shrnuli – studenti byli rozděleni do tří skupin. První skupina psala o svém neetickém činu a měla ruku ve studené vodě. Měla tedy zažívat pocit viny a následně bolest. Druhá skupina psala taktéž o neetickém činu, ale ruku měla v teplé vodě. Zažívala tedy pocit viny, ale nikoli bolest. Nakonec kontrolní skupina psala o běžné interakci s jiným člověkem a ruku měla ve studené vodě. Zažívala tedy bolest, ale nikoli pocit viny.
Zlý lidé si zaslouží trpět. To si možná mysleli studenti prožívající pocit viny, protože v ledové vodě drželi ruku dobrovolně déle (87 s) než studenti neprožívající pocit viny (64 s). Pobyt jejich končetiny v kbelíku je také více bolel (hodnocení bolesti 2,8 oproti 1,9). Stálo ale jejich utrpení vůbec za to? Jak ukazuje následující graf, tak ano.
Pocit viny skupiny držící ruku v ledové vodě poklesl výrazně více než pocit viny skupiny s rukou ve vodě teplé. Bolest tedy vskutku vedla ke zmírnění prožívané viny.
Pokud jste dočetli až sem a ještě jste se nezačali pálit a řezat, abyste odčinili všechny své morální prohřešky, rád bych vám sdělil jednodušší alternativu. V jiném výzkumu se totiž ukázalo, že pocit viny lze snížit prostým umytím rukou. Než kvůli vině fyzicky trpět, bude možná lepší ji ze sebe smýt.
-- Štěpán
Bastian, B., Jetten, J., & Fasoli, F. (2011).  Cleansing the Soul by Hurting the Flesh : The Guilt-Reducing Effect of Pain. Psychological Science, 22, 334-335. [pdf]
Zhong, C-B., & Liljenquist, K. (2006). Washing Away Your Sins: Threatened Morality and Physical Cleansing. Science, 313, 1451-1452. [pdf / abstrakt]
Zdroj obrázku: http://www.flickr.com/photos/alektoeumenides/81473852

Žádné komentáře:

Okomentovat