čtvrtek 28. dubna 2011

Ženy při sexu vzdychají, aby jim už muži dali pokoj

Křičení, sténání, vzdychání, vrnění, hlasité oddechování – žena může vydávat při sexu různé zvuky. Jaký význam však tato vokalizace má, není zatím zcela vysvětleno. Dva angličtí vědci – Gayle Brewer a Colin Hendrie se rozhodli tento problém objasnit ve výzkumu, který bude publikován v červnovém čísle časopisu Archives of Sexual Behavior.
Brewer a Hendrie dali 71 ženám vyplnit dotazník s otázkami týkajícími se jejich sexuální vokalizace a orgasmických prožitků. Všechny ženy ve vzorku prožívaly orgasmus, přičemž při orálním sexu nebo masturbaci – partnerem i samostatně prováděnou – dosahovalo orgasmu okolo 60 % z nich. Oproti tomu pouze 42 % žen dosahovalo orgasmu při vaginálním styku. Ženy měly dále uvést, jak často dosahují orgasmu a jak často vydávají různé zvuky v jednotlivých fázích sexu. Průměrné odpovědi na tyto otázky jsou zobrazeny v grafu:
Jak je z grafu vidět, doba, kdy tázané ženy dosahují orgasmu a kdy vokalizují, spolu nesouvisí zcela. Zatímco orgasmu dosahují tyto ženy hlavně při předehře nebo před vyvrcholením partnera, hlasové projevy přetrvávají až do doby orgasmu partnera. Velikost vztahu mezi četností vokalizace a orgasmu v různých fázích sexu byla výrazná pouze u předehry a dohry. To naznačuje, že vokalizace a orgasmus jsou u žen na sobě do velké míry nezávislé.
Autoři se dále žen tázali na důvody, proč při sexu vokalizují. Dvě třetiny z nich odpověděly, že hlasové projevy používají, aby urychlily partnerovu ejakulaci. K tomu je přitom vede nuda, únava, bolest, nepohodlí nebo časové omezení. Navíc takřka všechny ženy tvrdily, že vokalizace dodává partnerovy sebeúctu a že ji pro tento účel také používají.
Výzkum má bohužel své nedostatky. Předně se jednalo o dotazníkovou studii, tj. výsledkům lze věřit jen do té míry, do jaké lze věřit výpovědím tázaných žen. Zkreslení může být přítomno především v odpovědích na otázky týkající se důvodů k hlasovým projevům. Ženy mohou z různých důvodů přisuzovat sobě aktivnější roli, než jakou reálně mají. Důvody pro vokalizaci si mohou také pouze zpětně domýšlet. Autoři výsledky vysvětlují z pohledu evoluční psychologie. Podle nich se hlasové projevy při sexu vyvinuly pro manipulování mužů, konkrétně především urychlení ejakulace. S tím souhlasí odlišná frekvence hlasových projevů a orgasmu v různých fázích sexu a rozdíl mezi mírou vokalizace před a po orgasmu partnera. Nalezená data jdou nicméně vysvětlit i jinak. Evolučně-psychologické vysvětlení, které autoři používají, je navíc zvláštní, protože pokud by sloužily hlasové projevy žen pouze k manipulaci mužů, pak není jasné, proč by se muži manipulovat nechali. Zatímco tedy předpokládají adaptaci u žen, u mužů s ní z nějakého důvodu nepočítají. Tak jako tak se jedná o zajímavý výzkum a důkazy pro to, že vokalizace žen není spjatá pouze s orgasmem, jsou silné. V budoucích studiích by nicméně stálo za to rozšířit vzorek žen i na další věkové kategorie (v tomto výzkumu byl průměrný věk žen 22 let) či studovat hlasové projevy při sexu a nespoléhat se pouze na výpovědi v dotaznících.
-- Štěpán
Brewer, G. & Hendrie C. A. (2011). Evidence to Suggest that Copulatory Vocalizations in Women Are Not a Reflexive Consequence of Orgasm. Archives of Sexual Behavior, 40, 559-564.

2 komentáře:

  1. Je mi jedno jestli to hrají nebo si skutečně užívají, důležitý je pokles přetlaku v koulích. Každopádně dle mých zkušeností, hekají protože je k tomu nutí stimulace v mozku. Z toho všeho usuzuji, že bych si chtěl aspoň jednou užít sex tak, jako si ho užívají ženy.

    OdpovědětVymazat
  2. ja bych odepsal na ten blabol tady,ale ne budu prozrazovat mejla ne..tak se mejte

    OdpovědětVymazat