pátek 1. dubna 2011

O Drátěné opičce

Našim cílem je psát srozumitelnou formou blog o nových poznatcích z psychologie a příbuzných věd.

Autoři Drátěné opičky jsou Štěpán Bahník a Marek Hnilica, studenti psychologie na FF UK. Pokud nás chcete kontaktovat, pište na adresu psyblog[at]seznam.cz, případně nám můžete napsat na náš facebookový profil.

 

Pokud budete mít zájem napsat svůj článek na Drátěnou opičku, zde je 11 jednoduchých pravidel a doporučení pro přispívání:

1) Příspěvek musí vycházet z alespoň jednoho výzkumného článku, který vyšel v zahraničním časopise s impact faktorem. Samozřejmostí je, že článek musí autor příspěvku přečíst a pochopit.

2) Příspěvek může být buď popisem jednoho či více výzkumů, nebo shrnutím nějakého vědeckého problému – teorie, oblasti studia apod.

3) Příspěvek by se měl týkat psychologie nebo příbuzného oboru.

4) Rozsah příspěvku je ideálně do 1000 slov, delší příspěvky lze případně rozdělit na více částí.

5) Na konci příspěvku musí být uvedeny reference článků, z kterých text vychází, a celé jméno autora příspěvku. Za reference umístěte odkaz na abstrakt článku na stránce vydavatele a na pdf, pokud je někde volně přístupné.

6) Styl reference používáme podle APA a vzhled příspěvku je nejjednodušší odkoukat z některého již zveřejněného příspěvku.

7) Věda je důležitější než senzace, tj. lepší je mít příspěvek o něco méně zajímavý, než čtenáře klamat. Pokud má výzkum nějaké omezení či chyby, je to tedy vhodné uvést. Zároveň je dobré se vyhnout přehnaným generalizacím a závěrům, které z výzkumu nevyplývají.

8) Rady k psaní příspěvků na vědecký blog můžete najít zde: http://scienceofblogging.com/how-to-write-a-good-research-blog-post/.

9) Blog je určen inteligentním laikům, tj. text by měl pochopit i člověk, který nemá vzdělání v popisovaném oboru a nemá o něm mnoho předchozích znalostí. Je proto vhodné se vyvarovat neznámých odborných termínů či je alespoň vysvětlit.

10) Budou-li v textu obrázky, je třeba si pohlídat, jakou mají licenci. Na blog můžeme umístit buď obrázek s licencí Creative Commons nebo obrázek z článku. V prvním případě je třeba uvést odkaz na původní zdroj, ze kterého obrázek pochází, v druhém případě referenci (pokud se shoduje s popisovaným článkem, pak není třeba uvádět zvlášť). Při hledání obrázků může být užitečný Flickr, který umožňuje mezi miliony hostovaných fotek hledat jen ty, které jsou licencovány pod Creative Commons. Obrázky s licencí Creative Commons lze také nalézt na Wikipedii.

11) Příspěvek posílejte na adresu psyblog[at]seznam.cz ve formátu .odt, .doc nebo .docx. Obrázky je ideální mít jak v textu, tak poslat i jako soubor zvlášť.

Žádné komentáře:

Okomentovat